บทความ วัฒนธรรม บุคคล สังคม
  
  
   
มหาสารคาม มาจากไหน?
โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์เผยแพร่ จังหวัดมหาสารคามเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มากด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาชนพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า
  
  
   
แนวกินบ้านเฮาชาวอีสาน
หากจะกล่าวถึงอาหารการกินของคนอีสาน  หลายคนคงรู้จักคุ้นเคยและได้ลิ้มชิมรส กันมาบ้างแล้ว   ชาวอีสานมีวถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับการที่รับประทานอาหารอย่างง่ายๆ
  
  
   
หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เพื่อนศึกษาและยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป

  
  
   
พระกันทรวิชัย
เป็นพระปางสมาธิเพชร ในสมัยศิลปะปาลวะหรือคุปตะตอนปลาย มีความเก่าแก่ประมาณประมาณ ๑,๓๐๐ ปี
  
  
   
เหรียญจอมมหาสารคาม วัดศรีสวัสดิ์
"เหรียญจอมมหาสารคาม" จัดสร้างโดยวัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถือเป็นเหรียญวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าประจำเมืองตักกสิลา
  
  
   
พระพิมพ์ ดินเผากรุพระบรมธาตุนาดูน
พระพิมพ์ดินเผาพระธาตุนาดูน เป็นหลักฐานที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอดีต
  
  
   
บุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม
บุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2552 วันที่ 23 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552
  
  
   
ด้วยแรงอธิษฐานในหลวง
ด้วยแรงอธิษฐานในหลวง ตาวัย 61 หายป่วยจากโรคเบาหวาน เดินเท้าถวายเป็นพระราชกุศล 1 เดือน จากสารคาม-สุราษฎร์ฯ
  
  
   
ศิลปินลูกอีสาน
 ศักดิ์สยาม เพชรชมพู - ลูกทุ่งมาตรฐานอีสานวงแรก   บุญชื่น เสนาราช หรือ ศักดิ์สยาม เพชรชมพู เกิดที่บ้านนานกเขียน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

  
  
   
ประวัติจังหวัดมหาสารคาม
 ในสมัยที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นอิสระในปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ชนชาวไทยส่วนหนึ่งที่อพยพมาตั้งแต่อาณาจักรน่านเจ้าแตกได้อพยพลงมาทางใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ แถบลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี....
  
  
   
นมัสการพระบรมธาตุนาดูน
 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ในช่วงเทศกาลวัน "มาฆบูชา" กำหนดจัดงาน 9 วัน 9 คืน.....
  
  
   
ท่องเที่ยวงานประเพณี 19 จังหวัดภาคอีสาน

 ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวงานประเพณีที่สำคัญประจำจังหวัดของภาคอีสานทั้ง 19 จังหวัด ....

  
  
   
ท่องเที่ยวสุขใจในมหาสารคาม
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดสถานที่ พร้อมที่ตั้งเพื่อการเดินทาง
  
  
   
สคส.พระราชทาน ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปีปัจจุบัน
 ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปี 2530-2551 งดพระราชทาน 1 ปีในปี 2542 เนื่องจากเป็นปีที่เกิดภัยภิบัติซึนามิ  "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"....
  
  
   
ท่องเที่ยว “มหาสารคาม Model” สร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง

 ท่องเที่ยวหมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียงแบบคนอีสาน โชว์ “มหาสารคาม Model"....

  
  
   
พุทธมลฑลอีสาน
 พระธาตุนาดูน การขุดพบพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมัยทวาราวดี มีอายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี ชาวจังหวัดมหาสารคามจึงร่วมกันก่อสร้างพระธาตุ และ.....
  
  
   
ถิ่นฐานอารยธรรม

 มหาสารคาม "มหาสาลคาม" ได้รับการยกฐานะเป็นเมือง เมื่อ 22 สิงหาคม 2408 แต่พื้นที่ของมหาสารคามก็ปรากฎหลักฐานถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ด้านชุมชนโบราณ.....
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.taksilanakhon.com