บอร์ด : เก็บมาฝากจาก.... : หนุ่ม ไทลือ ..|ชมทั้งหมด|
[[ ตั้งกระทู้ใหม่ได้ที่นี่ ]]
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
(Reader : 37589)
ขอให้พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร อยู่เป็นร่มไทรของปวงประชาชน ไปตราบนานเท่านาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Posted by : ข้าพระพุทธเจ้า ตักสิลานครดอทคอมวัน / เวลา ตั้งกระทู้ : 31/10/2552 23:52:46
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงในเร็ววันด้วยเทอญ
Posted by :พสกนิกรของพระองค์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/10/2552 23:44:57
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Posted by :ข้าพระพุทธเจ้า
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/10/2552 23:55:55
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปด้วยเทรญ ทรงพระเจริญ
Posted by :ครอบครัว ประทีปะวณิช
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :1/11/2552 10:44:26
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :ข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๕
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :11/11/2552 9:09:54
ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มภัยปกป้องและรักษาโรคาพยาธิจงหายมลายสิ้นด้วยใจถวิลทุกทิวาราตรีกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :บริษัทโสมภาสเอ็นจิเนียริ้ง(2005)
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :12/11/2552 19:36:17
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :คณะผู้บริหารและพนักงานไร่ภูพานรีสอร์ท จ.สกลนคร
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :15/11/2552 22:16:14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะPosted by :โอม
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :22/11/2552 11:11:54
ความเรียบง่ายคือความงาม
ความสงบสุขคือรากฐานของชีวิต
ความสงบสุขที่เรียบง่าย นับเป็นความงามแห่งชีวิต แต่บนผืนแผ่นดินไทยนี้ จะมีสิ่งใดงดงามเท่าน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จรรโลงเมืองไทย ให้เราได้อยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา ด้วยพระบารมีของพระองค์ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช ปกป้องให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันด้วยเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :จิรฉัตร เจริญศิริและครอบครัว
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :24/11/2552 12:24:34
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยาม เทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :ข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๕
Posted by :ข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๕
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :26/11/2552 15:40:05
ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยาม เทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Posted by :ข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๕
Posted by :ข้าราชการ ร้อย.บก.ส.พัน.๕
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :26/11/2552 15:40:06
ขอกราบดิน กราบฟ้า กราบมหาสมุทร แม่ที่สุด กราบสุริยาและจันทร์ฉาย ที่หยั่งรู้ความดี องค์ภูวนัย กราบเทพ ไท่จงดลให้พระองค์ทรงหายประชวน
เทอญ
ด้วยกล้าดด้วยกระหม่อมขอเดช
Posted by :บริษัท โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง(2005)จำกัด
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :3/12/2552 19:32:38
ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงในเร็ววันด้วยเทอญ
Posted by :พัน ซบร 15
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :9/12/2552 11:58:18
เรารักพระเจ้าอยู่หัว ขอให้คนไทยช่วยกันทำความดี เพื่อถวายแค่ในหลวงของเรา
Posted by :สัสดีอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :24/2/2553 11:35:49
มีความรู้สึกดีใจที่มีพระมหากษัตริย์ที่ดีของประเทศคือในหลวงท่านได้ช่วยพัฒนาสังคมจากที่ไม่มีอะไรเลยให้กลับกลายเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์การป้องกันเราทุกคนจะช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช้ใครมายึดพื้นที่แห่งนี้ได้ปกป้องรักษาดินแดนของเราไว้ด้วยชีวิต
Posted by :ส.พัน.๓๕
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :24/2/2553 13:39:35
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
Posted by :ป.พัน.7
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :16/3/2553 9:54:31
ขอ..พระไตรรัตน์คุ้ม..............ครองครบ
ทรง..ฤทธิทั้งตรีภพ.............โอบเอื้อ
พระ..บดินทร์ ธ บรรสพ........สุขกอบ เกษมนา
เจริญ..พระชนม์ยิ่งเยื้อ.........โกฏิเกื้อกัปกัลป์
Posted by :ส.พัน.๓๕
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :8/4/2553 14:45:35
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ
และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
Posted by :ส.พัน.๓๕
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :9/4/2553 14:25:50
ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย เป็นข้าในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธ ผู้เป็พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งทรงรัก ห่วงใย เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกบทบาทให้แก่ประชาชนชาวไทยได้ดูเป็นตัวอย่าง ขอคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองให้พระองค์มีสุขภาพที่แข็งตราบนานเท่านาน เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ในฐานะที่เป็นข้าในแผ่นดินข้าพเจ้าจะเป็นบุคคลากรที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
Posted by :ข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :17/6/2553 18:23:09
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

Posted by :วันดี
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:00:56
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:02:57
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:03:38
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:04:32
เรารักพระเจ้าอยู่หัว

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:06:02
ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปด้วยเทรญ
Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:06:49
ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:07:51
ของพระองค์อยู่เป็นร่มไทรของปวงประชาชน ไปตราบนานเท่านาน

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:08:34
มีพระชนมายุยั่งยืนนาน

Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:09:31
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา
Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:12:08
เราจะทำความดีถวายแด่พ่อหลวง
Posted by :อลงกรณ์
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:12:59
เราจะทำความดีถวายแด่พ่อหลวง

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:27:06
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา


Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:28:38
มีพระชนมายุยั่งยืนนาน

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:29:57
ของพระองค์อยู่เป็นร่มไทรของปวงประชาชน ไปตราบนานเท่านาน


Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:30:38
ขอพระองค์มีพลานามัยสมบูรณ์

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:31:21
ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปด้วยเทรญ

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:32:02
เรารักพระเจ้าอยู่หัว

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:32:50
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:33:29
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:34:11
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:34:45
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

Posted by :ธวัชชัย
วัน / เวลา ตั้งกระทู้ :31/7/2553 22:34:45
Page : 12345678910111213141516
[ next>> ]  [ Last ]  

 

Log in before, please.

 


© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.taksilanakhon.com